კომპანიები

痺低ヰ痺倔Μ痺雪�痺倔� 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯ヴ痺黛�,

痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺雪ン

痺帋ヶ痺雪Β痺乍�

痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヴ痺黛�

痺低ヰ痺倔Μ痺雪�痺倔� 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯ヴ痺黛�,

痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺雪ン

痺帋ヶ痺雪Β痺乍�

痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヴ痺黛�

DFC CDO Andrew Herscowitz visits Gazelle Finance Georgian and Ukraine Bridge Facility portfolio companies
DFC builds upon investment history in Georgia with new projects addressing current challenges For more than 30 years, the United States has worked to create and maintain strong diplomatic and economic relations with Georgia. DFC’s predecessors, the Overseas Private Investment Corporation (OPIC) and the U.S. Agency for International Development’s (USAID) Development Credit Authority (DCA) were among the first development finance institutions to invest in newly independent states following the fall of the Soviet Union. DFC continues to advance development in the region through investments in agriculture, financial services, and infrastructure projects such as the Port of Poti on Georgia’s Black Sea coast.

საქმიანობის წარმართვისა და ინვესტიციების განხორციელების პროცესში, გაზელ ფაინანსი გამოირჩევა გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობითი (ESG) პასუხისმგებლობით და  ეთიკის უმაღლესი სტანდარტებით. იგივეს მოვითხოვთ  კომპანიებისგან, რომლებშიც ვახორციელებთ ინვესტირებას. გარემოსდაცვით, სოციალურ და მმართველობით საკითხებთან ან ეთიკურ ნორმებთან დაკავშირებული პრეტენზიების/საჩივრების  შემთხვევაში გაზელ ფაინანსის, მის მიერ მართული ფონდების ან იმ კომპანიების მიმართ, რომელშიც გაზელ ფაინანსი ახდენს ინვესტირებას, ან სხვა სახის  პრეტენზიის/საჩივრის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გაზელ ფაინანსის ESG და შესაბამისობის ოფიცერს, ემილი ჩანონს (საკონტაქტო ინფორმაციისთვის, იხილეთ ჩვენი საკონტაქტო გვერდი). იგი დაუყოვნებლივ მოახდენს რეაგირებას და იმუშავებს თქვენთან ერთად  საკითხის გადაჭრაზე, ანონიმურობის სრული დაცვით.
გაიცანით ჩვენი გუნდი