რატომ GAZELLE FINANCE

ჩვენ ვაწვდით კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებულ  ფინანსურ გადაწყვეტილებებს სწრაფი ზრდის ტემპით გამორჩეულ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს - ე.წ. „გაზელ“ კომპანიებს - რომლებსაც  ესაჭიროებათ კაპიტალი თავიანთი ბიზნეს საქმიანობის შემდგომი გაფართოების მიზნით. ჩვენი დაფინანსება და პარტნიორობაზე ორიენტირებული მიდგომა საშუალებას აძლევს მეწარმეებს გადაიყვანონ თავიანთი ბიზნესი შემოსავლების ზრდის შემდგომ ეტაპზე და მიაღწიონ სრულ პოტენციალს. 

Image
სექტორები, რომლებსაც აფინანსებს გაზელ ფაინანსი

ჩვენ ვახორციელებთ ინვესტიციებს ყველა სექტორში, გარდა უარყოფითი გავლენის მქონე გარკვეული მიმართულებებისა, როგორიცაა აზარტული თამაშები და თამბაქოს წარმოება. ჩვენს მიერ დაფინანსებული ძირითადი სექტორები მოიცავს შემდეგს:

Image

痺ッ痺雪�痺乍ヰ痺ェ痺甫ヰ & 痺低ヰ痺憮ヰ痺例�痺批ヱ痺

Image

痺。痺昵Ζ痺壯�痺。 痺帋ヴ痺」痺痺憮ヴ痺昵ヱ痺

Image

痺。痺雪Γ痺「痺」痺帋Β痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺

Image

痺帋Γ痺」痺黛Ε痺・痺 痺帋Β痺批Ξ痺甫ヴ痺壯�痺黛ヰ & 痺ャ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺

Image

痺。痺雪Μ痺雪�痺 痺甫ヰ痺ュ痺痺昵ヱ痺 & 痺帋�痺帋Γ痺雪Π痺」痺痺批ヱ痺

Image

痺壯�痺ッ痺倔Γ痺「痺倔�痺 & 痺「痺痺雪�痺。痺榱�痺痺「痺倔Β痺批ヱ痺

Image

痺。痺雪�痺憮Ζ痺昵Β痺帋ヰ痺ェ痺倔� & 痺。痺雪�痺昵�痺」痺憮�痺吼ヰ痺ェ痺倔� 痺「痺批Η痺憮�痺壯�痺低�痺批ヱ痺

A THRIVING ECOSYSTEM

One of the most valuable benefitis we offer is a deep network to help founders grow their startups. We’re connected to global technology and consumer companies, world-class educational institutions and a vibrant enterpreneur and engineering community. Whether it’s executive talent, customers, mentors or connections to fellow founders and CEOs, by partnering with Madrona, enterpreneurs join a network that is unmatched in the Pacific Northwest and beyond

Image
საინვესტიციო გუნდი
Image
მირანდა ხერხეულიძე
ფინანსური დირექტორი
Image
ჯეფრი ლიბერტი
აღმასრულებელი დირექტორი
Image
ნათია ჯანელიძე
ოპერაციების დირექტორი/საინვესტიციო დირექტორი