სოციალური

გავლენა

გაზელები შეადგენენ კერძო კომპანიების საერთო რაოდენობის 5-10% -ს, ტიპიური წლის განმავლობაში, მათ მიერ შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა 50-80 პროცენტს უდრის

Image
Image
Image
Image